Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T13:45:12+01:00
Wehrmachtu-niemieckie siły zbrojne okresu III Rzeszy.w skład wchodziły wojska lądowe,lotnictwo,marynarka wojenna
SS i Gestapo-tajna policja,bezwzględnie zwalczała wszelkie przejawy oporu
Generalna Gubiernia -jednostka administracyjno-terytorialna utworzona przez Hitlera
94 4 94
2009-11-13T13:54:25+01:00
Odziały Wehrmachtu- odziały niemieckich sił zbrojnych w okresie III Rzeszy w latach 1935-1945
Odziały SS i Gestapo- tajna policja niemiecka w czasie II wojny światowej
Generalna Gubernia czyli Generalne Gubernatorstwo - terytorium utworzone przez Hitlera w 1939 roku obejmowało okupowaną część terytorium II Rzeczypospolitej
47 4 47
2009-11-13T13:57:11+01:00
Oddziały SS - elitarne oddziały podległe NSDAP.Zostały utworzone w 1923 i pełniły początkowo funkcję straży partii nazistowskiej.Oddziały SS stanowiły również załogi obozów koncentracyjnych.

Gestapo - tajna policja państwowa

oddział Wehrmachtu- WOJSKA PANCERNE I ODDZIAŁY PRZECIWPANCERNE

Generalne Gubernatorstwo – jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939
25 3 25