Odpowiedzi

2009-11-13T14:44:36+01:00
Nie bardzo rozumiem, co mam zrobić, ale napisze trochę.

Główne źródła węglowodorów w przyrodzie to:
· ropa naftowa - aby ją wydobyć wykorzystuje się ciśnienie, występuje pod dnem morza, łatwopalna, dużo jest przy południowej Azdi, ale również u wybrzeży Norwegi i Zatoki Meksykańskiej
· gaz ziemny - znajduje się pod powierzchnią ziemi, często pod dużym ciśnieniem, mieszanina metanu, etanu itd.
· węgiel kamienny - jest zbudowany tak samo (lub podobnie) jak diament, b. dużo wydobywa się go w Chinach, wykorzystywany w elektrowniach cieplnych
- węgiel brunatny - trudny do wydobycia, gdyż łatwo się rozsypuje, przeważnie przy kopalniach tego węgla jest elektrownia

Jak mi się coś przypomni to napiszę więcej :)