Odpowiedzi

2009-11-13T14:20:23+01:00
Aldehydy Nowy zw. który powstal w wyniku odwodornienia czyli dehydrogradacji alkoholu, nosi nazwe aldehydu, Wystepują w jego cząsteczce grupy funkcyjne CHO nazywamy grupa aldehydowo Cząsteczki aldehydów skladają sie z grupy weglowodorowej i charakterystycznej grupy aldehydowej C
która decyduje o wlaściwościach tych zw.
Wlaściwości Aldehydów .Wykazują wlaściwości redukcyjne , przy czym same utleniają sie do kwasów karboksylowych, Mogą ulegac reakcji kondensacji polega ona na lączeniu sie dwóch identycznych lub róznych cząstek, przy czym produkt tej reakcji zwany kondensatem rózni sie skladem chemicznym i wlaściwościami obu substratów

Alkohole

R-OH - grupa hydroksylowa W cząsteczce alkoholi wystepuje grupa OH, w cząsteczkach kwasów - C gr. karboksylowa

Rzedowośc alkoholu -Określami na podstawie rzedowości atomu wegla z którym polączona jest określona grupa funkcyjna
Rzˇdowośe atomu wegla oblicza siˇ na podst. liczby wiązan przy pomocy których polączony jest on z innymi atomami wegla

Wlaściwości Alkoholi

■ fizyczne Alkohole
o malej liczbie atomów wegla w cząsteczce to ruchliwe ciecze dobrze rozpuszczalne w wodzie, so bezbarwne , mają charakterystyczny zapach, są palne

■ Chemiczne
Nie ulegają reakcji dysocjacji mają charakter obojetny, mogą reagowac one reakcjo podstawiania Metanol -dzial szczególnie toksycznie -latwopalny - bezbarwna lotna ciecz o charakterystycznym zapachu - silne dzialanie narkotyzujące ,

Etanol -Powoduje ozywienie i podniecenie, zabuzenie świadomości - glebokie uśpienie - latwopalny Alkohole polihydroksylowe Są to pochodne weglowodorów posiadające wiecej niz jedą grupe hydroksylową

Etanobiol C2H4(OH)2 (glikol etylenowy) bezbarwna oleista ciecz, dobrze rozpuszcza siˇ w wodzie ma slodki smak ale jest silo trucizno # Stosuje sie jako dodatek do plynów chlodnicowych, elany zywic poliestronowych, materialów wybuchowych i rozpuszczalników

Propanobiol CH2-CH-CH2 Bezbarwna gesta ciecz o slodkim smaku, dobrze rozpuszcza sie w wodzie ma wlaściwości zwilzajoce # stosuje sie w przemyśle kosmetycznym ,farmaceutycznym , spozywczym, a takze do mat. wybuch.

Kwasy karboksylowe

to zw. posiadające w cząsteczce funkcyjną grupe COOH , mogą reagowac z metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami, tworząc sole. Ze wzrostem liczby atomów wegla w cząsteczce kwasów - zmienia sie stan skupienia od ruchliwych cieczy po ciala stale -maleje rozpuszczalnośc w wodzie -wzrasta temp. wrzenia i topnienia, - maleje aktywnośc chemiczna -maleje zdolnośc do dysocjacji

Fenol to związki w których grupa OH jest polączona bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym
Zw aromatyczne charakteryzują sie wystepowaniem zdelokalizowanego wiązania w cząsteczce., są to zw. pierścieniowe (cykliczne)

Najprostszym weglowodorem aromatycznym jest Benzen C6H6

Wlaściwości Fenolu -Substancja stala , bezbarwna, krystaliczna, slabo rozpuszczalna w zimnej wodzie, podwyzszenie temp. wody powoduje zwiekszenie rozpuszczalności.

Krysztaly fenolu są higroskopijne i na powietrzu sie rozpuszczają , l;atwo sie ulatniają, dzila zrąco na zywe tkanki powodując trudno gojące sie rany. Jego wodny roztwór stosuje sie jako środek dezynfekujący .ma charakter kwasowy.

Stosuje sie do produkcji tworzyw sztucznych, zywic sluzących do wyrobu farb i lakierów , materialów wybuchowych , jako produkt w syntezie chemicznej.