Ratownik mający do dyspozycji linę długości 100 m ma wytyczyć przy brzegu plaży kąpielisko w kształcie prostokąta. Jakie wymiary powinno mieć to kąpielisko, aby jego powierzchnia była możliwie największa? Przyjmujemy, że brzeg plaży tworzy linię prostą i nie umieszczamy przy nim liny.

1

Odpowiedzi

2009-05-05T21:54:30+02:00
X-długość
y-szerokość

2x+y=100
f(x)=xy

y=100-2x
f(x)=x(100-2x)
f(x)=-2x^2+100x
p=-100/-4
p=25

x=25
y=100-50
y=50

odp: długość powinna mieć 50m a szerokość 25m
1 5 1