zadanie1
DNA - nośnik informacji genetycznej:
a) budowa i replikacja DNA
b)gen- podstawowa jednostka dziedziczenia
c)RNA-rodzaje i możliwości
d)biosynteza białka

Tylko bardzo bym prosiła o rozpisanie tego troche aa nie tylko w dwoch zdaniach :))):)))

1

Odpowiedzi

2009-11-13T14:38:47+01:00
A) Budowa
DNA - to kwas deoksyrybonukleinowy jest nośnikiem informacji genetycznej. Cała cząsteczka zbudowana jest z 2 nici spiralnie skręconych wokół siebie tworzących podwójna helisę. Każda nić zbudowana jest z pojedynczych nukleotydów. Poszczególne nukleotydy łącza się ze soba w ten sposób, że reszta kwasu fosforowego jednego nukleotydu łączy się z deoksyryboza następonego.

Replikacja
Jest to jeden z ważniejszych procesów biologicznych jego celem jest dokładne skopiowanie cząsteczki DNA. Powielony DNa jest nastepnie przekazywany komórkom potomnym dziedzicza one tym samym informacje genetyczna. Replikacja tak jak każdy proces zachądzacy w komórce, jest katalizowana przez odpowiedni enzym w tym przypadku jest to polimeraza DNA.

b) Gen jest to fragment cząsteczki DNA zawierający informacje o kolejności aminokwasów w cząsteczce białka.

c) Rodzaje RNA
- matrycowy RNA jest robocza kopią genu
- transportowy RNA przenosi aminokwasy niezbedne do syntezy białka
- rybosomalny RNA jest składnikiem rybosomu

d) Biosynteza białka polega na syntezie białka. Proces ten podzielony jest na etapy zachodzące w różnych miejscach na terenie komórki.

Etap 1 Transkrypcja
Jest to przepisywanie fragmentu DNA na RNA. Zachodzi w jądrze komórkowym.

Etap 2 Translacja
Jest to synteza białka na podstawie informacji zawartej w mRNA.
5 2 5