Odpowiedzi

2009-05-05T21:52:36+02:00
Pojęcie fizyczne określające bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne ciał
2009-05-05T21:54:27+02:00
Masa to wielkość fizyczna określająca ilość substancji materii.
W układzie jednostek miar SI wyrażana jest w kilogramach.Symbol stosowany przez fizyków na oznaczenie masy to: m.
Powyższe określenie jest nieprecyzyjne, i w związku z tym nie może być w tej postaci przyjęte przez fizykę.
W fizyce masa pojawia się jako pojęcie pierwotne w dwóch miejscach:
w prawie grawitacji - tak określana masa jest zwana masą grawitacyjną,
w II zasadzie dynamiki Newtona - masa bezwładna.
2009-05-05T22:01:37+02:00
Masa - pojęcie fizyczne określające bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne ciał