Odpowiedzi

2009-11-13T14:53:34+01:00
A)
- hodowla genetycznie zmienionych zwierząt
- Zwiększenie wydajności roślin i zwierząt
- Zwiększenie wydajności roślin i zwierząt
- Produkcja leków i szczepionek
- Klonowanie
- Medycyna i farmacja

b) Inżynieria genetyczna polega na modyfikowaniu DNA w obrebie jądra kom, modyfikując w ten sposób organizm. Takie czynności mają za zadanie stworzyć nowy organizm, który ma lepsze geny w stosunku do poprzednika. Przynosi to korzyści dla nauki, rolnictwa, medycyny i przemysłu.

c) W tej chwili dopiero poznajemy tajniki inżynierii genetycznej, gdyż stosuję się ją dopiero od lat '70 XX wieku. Jednak stoją przed nami ogromne perspektywy w tej dziedzinie nauki, rozwiązując takie problemy globalne jak np głód na świecie. Jednak ma ona także wady jak np tworzenie nowych broni biologicznych, tworzenie nowych chorób czy próba ingerencji w ewolucje człowieka. Wiele chorób genetycznych jest w dzisiejszych czasach leczona tymi nowoczesnymi technikami, lekarze próbują cały czas 'stworzyć' człowieka doskonałego. Czy to się uda? Przekonają się o tym przyszłe pokolenia.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:04:00+01:00
A)Przykłady:
-klonowanie
-medycyna
-farmacja
-produkcja szczepionek i leków
-zwiększenie wydajności zwierząt i roślin
-hodowla genetycznie zmiennych zwierząt

b)Najbardziej perspektywiczną techniką jest inżynieria genetyczna. Zabiegi inżynierii genetycznej prowadzą do wytworzenia nowego organizmu o właściwościach nieznanych poprzednio w danym gatunku.Jest to zespół technik badawczych pozwalających na wyizolowanie określonych genów, poznanie ich sekwencji oraz wprowadzenie do nich zmian.

Inżynieria genetyczna

– Jej celem jest posługiwanie się informacją genetyczną zawartą w DNA:
sterowanie funkcją genów,
dokonywanie zmian właściwości organizmów przez wstawienie do ich genomów nowych genów lub wymiana na inne.
– Stosowanie terapii genowej (zastępowanie genów wadliwych prawidłowymi) w chorobach uwarunkowanych mutacją pojedynczych genów, np. w mukowiscydozie, hemofilii.
Inżynieria genetyczna niesie jednak pewne zagrożenia, np. wykorzystanie efektów badań do celów niezgodnych z obowiązującymi zasadami etyki.

c)W tej chwili dopiero poznajemy tajniki inżynierii genetycznej, gdyż stosuję się ją dopiero od lat '70 XX wieku. Jednak stoją przed nami ogromne perspektywy w tej dziedzinie nauki, rozwiązując takie problemy globalne jak np głód na świecie. Jednak ma ona także wady jak np tworzenie nowych broni biologicznych, tworzenie nowych chorób czy próba ingerencji w ewolucje człowieka. Wiele chorób genetycznych jest w dzisiejszych czasach leczona tymi nowoczesnymi technikami, lekarze próbują cały czas 'stworzyć' człowieka doskonałego.

Miałam to dzisiaj na bioli:)
1 5 1