Odpowiedzi

2009-03-23T22:52:35+01:00
Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei A.Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" . Poznajemy go jako młodego szlachcica, współwłaściciela Soplicowa.
W młodości był przystojnym wasalem w stroju szlacheckim, którym budził zachwyt u kobiet. Szanowali go mieszkańcy Soplicowa za odwagę, męstwo, waleczność, doskonałe władanie bronią. Soplica był pewnym siebie zabijaką i awanturnikiem, który mylił dumę i honor z wygórowanymi ambicjami. Chociaż rządził okoliczną szlachtą, dawał się wykorzystywać przebiegłemu Stolnikowi. Postępowaniem młodego szlachcica często kierowały złość, nienawiść, urażona ambicja, a nierozsądek. jego słaba wola i brak konsekwencji w działaniu stały się przyczyna pijaństwa i upadku moralnego . Utracił szacunek ludzi i zyskał pogardę, bo nie potrafił walczyć z własnymi słabościami. Pod wpływem emocji zabił Stolnika. Nie przejął się mianem zabójcy. Dopiero nazwanie go zdrajcą uraziło jego ambicję. Wstąpienie do Zakonu Bernardynów i przybranie haniebnego imienia Robak świadczyło o głębokich zmianach jakie zaszły w jego psychice.
Stał się skromnym, pokornym mnichem z oddaniem i poświęceniem wykonującym swoje obowiązki. Miano zdrajcy narodowego uczyniło go świadomym patriotą, który z odwagą i zaangażowaniem spełniał posługę kapłańską na polach walki, przekazując informacje i rozkazy dowódców. Jego pochylona sylwetkę w mnisim kapturze i twarz naznaczoną bliznami , znali mieszkańcy wszystkich zaborów.
Robak cierpliwie, sumiennie i rozważnie organizował spiski narodowo wyzwoleńcze z poczucia obowiązku wobec krewnych Stolnika - zaopiekował się Zosi. Bezinteresownie uratował od niechybnej śmierci Hrabiego i Gerwazego. Zadbał o patriotyczne wychowanie i wykształcenie Tadeusza.
Oceniając postać bohatera poematu A. Mickiewicza należy stwierdzić, że jako Jacek Soplica zasługuje on na wzgardę i potępienie, natomiast jako Ksiądz Robak - swoja postawą i zachowaniem budzi podziw, szacunek i uznanie.Mam nadzieję, że o to Ci chodziło. :)
1 1 1