Uzupełnij wpisując przy nazwisku - imieniu podanej postaci z literatury i historii starożytnej Grecji dziedzinę, którą się zajmowały.


Postać Dziedzina

Fidiasz ...........
Homer ..........
Perykles ..........
Dedal .........
Arystoteles .........


Napisz z jakich dokonań znani ci są następujący bohaterowie mitów greckich:

Syzyf.....................................................................................
Prometeusz.............................................................................
Pandora.................................................................................
Ariadna.................................................................................
Orfeusz.................................................................................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T14:40:06+01:00
Fidiasz - grecki rzeźbiarz
Homer - grecki pisarz
Perykles - wprowadził demokrację
Dedal - grecki rzeźbiarz
Arystoteles - grecki uczonySyzyf- oszukał Hadesa przez co musiał wtaczać ciągle głaz na górę, który ciągle spadał.
Prometeusz - przyniósł dla ludzi ogień.
Pandora - otworzyła Puszkę Pandory, z której wyszły: choroby,jadowite węże zarazy i inne niebezpieczeństwa.
Ariadna - dała ona swoją nić Talesowi, który dzięki tej nici znalazł wyjście z labiryntu Minotaura.
Orfeusz - był to najpiękniejszy śpiewak. Swym głosem uspokajał barbarzyńców, groźne bestie i ptaki.
2009-11-13T15:40:46+01:00
Fidiasz (ok. 490 pne - po 432 pne), największy rzeźbiarz grecki okresu klasycznego.

Homer Homer, Homeros (VIII wpne), grecki epik, uważany za autora Iliady i Odysei

Perykles, Perikles (ok. 500-429 pne), ateński mąż stanu, świetny wódz i zdolny mówca

Żył na wyspie Krecie, na wygnaniu, z dala od Aten, swej ojczyzny, wielki rzeźbiarz, budowniczy i mistrz sztuk wszelakich - Dedal

Arystoteles (gr. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 7 marca 322 p.n.e.) – jeden z trzech, obok Platona i Sokratesa najsławniejszych filozofów


2)Syzyf był założycielem i królem Koryntu, miasta na przesmyku między Peloponezem a Grecją kontynentalną. Prawdopodobnie był potomkiem Eola

Prometeusz był tytanem twórcą rodu ludzkiego ulepił on
człowieka z gliny pomieszanej z łzami a dusze dał mu z ognia


Pandora-w mitologii greckiej to pierwsza kobieta na Ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi za to, że Prometeusz wykradł bogom ogień z Olimpu. Matka Pyrry.

Ariadna-w mitologii greckiej córka króla Krety Minosa i Pasyfae, która pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu. Kłębek nici, którą rozwijał, chodząc po Labiryncie, ułatwił mu znalezienie drogi powrotnej. Stąd popularny związek frazeologiczny - nić Ariadny.

Orfeusz-w mitologii greckiej to syn boga Apollina i muzy Kaliope. Pochodził z Tracji. Wymienia się go niekiedy jako władcę jednego z ludów tej górzystej krainy. Uważany za największego śpiewaka, muzyka i poetę greckiego.
2009-11-13T16:44:44+01:00
Fidiasz-rzeźbiarz grecki
Homer-pisarz grecki
Perykles-polityk ateński
Dedal-
Arystoteles-twórca systemu filozoficznego

Syzyf-był bogiem w mitologi greckiej
Prometeusz- był tytanem mit głosi że stworzył człowieka
Pandora-pierwsza kobieta na ziemi
Ariadna-patronka dobrej miłości
Orfeusz-król Tracji