1. Jakie ciśnienie wywiera na półkę o wymiarach 60cmx20cm kryształowy wazon o ciężarze 30N? Wazon ma podstawę w kształcie koła o promieniu 6cm. Wynik podaj w paskalach, hektopaskalach i kilopaskalach.

2. Ciśnienie 15kPa powoduje zgniecenie cegły znajdującej się u podstawy kolumny. Wiedząc, że jedna cegła ma ciężar 25N, a pole powierzchni zajmowane przez kolumne wynosi 0,03m², oblicz jak wysoka może być ta kolumna. Brakujące dane znajdziesz w rysunku (w załączniku)

Będę wdzięczna za rozwiązanie:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T19:28:41+01:00
1. Mam nadzieję, iż wiesz, że ciśnienie jest to nacisk na jednostkę powierzchni, co określa się wzorem:

p = F/S, gdzie S jest polem powierzchni nacisku.

1. Wymiary półki są dla zmylenia, nalezy obliczyć pole podstawy wazonu, gdyż to wazon będzie własnie polem swojej podstawy naciskał na półkę, której wymiary są nieistotne:

F=30N
P = πr² = S

r=6cm= 0,06m
π≈3,14

S = 3,14 * 0,0036m² = 0,011304m²

p= F/S = 30N/ 0,011304m² ≈ 2654Pa = 26,54hPa = 2,654kPa


2. W tym zadaniu należy obliczyć jakie ciśnienie na podstawę kolumny wywiera jedna cegła, a uzyskany wynik pozwoli nam obliczyc liczbę cegieł budujacych kolumnę.

Zauważ, że każda cegła bedzie miała identyczne pole powierzchni i na cegłę na której lezy bedzie wywierała takie samo ciśnienie.

p = F/S = 25N/ 0,03m² = 833,3Pa = 0,8333kPa (takie ciśnienie wywiera jedna cegła)

15kPa : 0,8333kPa ≈ 18 (tyle cegieł może znajdować się w kolumnie)

Skoro jedna cegła ma wysokość 0,25m to cała kolumna może osiągnąć :

18* 0,25m = 4,5m

Pozdrawiam,
matteushq;)
chyba ci się coś powaliło trocgę