Zadanie 6. Koń biega po padoku ba lonży o długości 4 m, Przyjmij pi w zaokrągleniu dwadzieścia dwie siódme.

a) Jaką drogę pokonał ten koń, jeśli przebiegł 5 okrążeń ? ( wynik ma wyjść 40 pi to w zaokrągleniu 125,7 m)

b) Ile okrążeń powinien przebiec koń, aby dystans, jaki pokona był większy niż 10 km ? ( wynik ma wyjść 398 okrążeń )

Zadanie 9. Oblicz pole koła:
a) o promieniu 1,2 m ( wynik 1,44 pi m kwadratowych )
b) o średnicy 3,6 dm ( wynik 3,24 pi dm kwadratowych )
c) o obwodzie 4 pi cm ( wynik 4 pi cm kwadratowe )

Zadanie 10. Oblicz, jaki promień ma koło o polu:
a) 16 pi cm kwadratowych ( wynik 4 cm )
b) 20 cm kwadratowych ( wynik pierwiastek z 10 podzielić przez pi cm )
c) 400 m kwadratowych ( wynik 20 podzielić przez pierwiastek z pi m )

Zadanie 12. Oblicz, o ile większe jest pole koła o promieniu 4 od:
a) pola koła o średnicy 4
b) pola koła o promieniu jedna czwarta
c) pola koła o promieniu 1 ?

1

Odpowiedzi

2009-11-13T21:43:21+01:00
Zad.6
a)
r=4m
π(pi)=22/7
n=5

s=?

s=n*L
L=2*pi*r
s=n*2pi*r
s=2npir
s=2*5*pi*4
s=40pi m
s≈40 * 22/7
s≈125,7m
Odp.Koń pokonał drogę długości ok. 125,7m.

b)
r=4m
pi=22/7
s=10km=10000m

n=?

s=n*L
L=2pir
s=n*2*pi*r
n=s/2pir
n=10000/2pi*4
n=1250/pi
n=1250/ 22/7
n=1250*7/22
n≈398
Odp.Koń powinien przebiec ok 398 okrążeń.