Odpowiedzi

2009-11-13T18:36:51+01:00
Me + 2H+ → Me2+ +H2

16 g metalu wypiera z HCl 8,69 dm3 wodoru.

Z reakcji widać, że 1 mol metalu wypiera 1 mol wodoru. Sprawdzimy więc, ile mamy wypartych moli H2 (ile moli wodoru jest w 8,69 dm3 wodoru). Pamietamy, że 1 mol gazu w warunkach normalnych przyjmuje zawsze objetość 22,4 dm3:

1 mol H2----------------------------------22,4 dm3 H2
x (moli H2)-----------------------------8,69 dm3 H2

Mnożymy "na krzyż" i mamy x ≈ 0,39 mola wodoru.

Jeżeli 1 mol metalu wypiera 1 mol H2, to 0,39 mola metalu wypiera obliczone 0,4 mola H2. Czyli 0,4 mola metalu ma masę 16 g.

Policzymy, jaka jest masa 1 mola metalu:

0,4 mola metalu-------------------------------16 g metalu
1 mol metalu------------------------------------x (g metalu)

x = 40 g

W układzie okresowym szukamy metalu o takiej masie. Jest to wapń Ca.

Pozdro))
5 5 5