Odpowiedzi

2009-11-13T15:04:12+01:00
Głównie jęczmień (kukurydza jest 2 główną uprawą.
W surowce energetyczne i rudy metali.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T15:10:00+01:00
Kanada jest rozwiniętym krajem przemysłowo-rolniczym. Dochód narodowy na 1 mieszkańca 31 500 USD (2004). Inflacja: 1,9% (2004). Struktura zatrudnienia: usługi 63,4%, rolnictwo 4,2%, przemysł 32,4%. Dysponuje bogactwem surowców mineralnych. Do najważniejszych gałęzi przemysłu należy: papierniczy, wydobywczy, metalurgiczny, spożywczy i samochodowy. Rozwinięte jest także rolnictwo, nastawione przede wszystkim na uprawę pszenicy.Handel międzynarodowy: eksportuje się głównie pojazdy mechaniczne, maszyny, towary przemysłowe. Import stanowią: maszyny i pojazdy mechaniczne. Największym partnerem gospodarczym jest USA.