Pomocy!!

zad.1
Za kwotę 45 zł kupujemy cukierki.
a) wyraź w kilogramach,ile cukierków możemy kupić,gdy cena 1kg wynosi:
*15zł *9zł *10zł
b) Przyjmijmy oznaczenia:
x-cena 1kg cukierków (w zł)
y-ilość zakupionych cukierków (w kg)
która zależność opisuje związek między x i y? Wyznacz y z tej zależności.

xy=45 . 45y=x . x=y/45

zad.2

Funkcja określona jest następująco : Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkowujemy odwrotność tej liczby.
a) podaj wzór tej funkcji.
b) oblicz wartości tej funkcji dla kilku wybranych argumentów.
c) Dla jakich argumentów wartości funkcji wynoszą :1/3;
3/4;2;1;1.1/3; 0,1 ; 0,0001 ;.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T15:08:34+01:00
A)45:15=3kg
45:9=5kg
45:10=4,5kg

b)xy=45
y=45/x

2.a f(x)=1/x
b)f(-1)=-1
f(2)=1/2
f(-2)=-1/2
f(1/2)=2
c)1/x=1/3
x=3

1/x=3/4
3x=4
x=4/3

1/x=2
x=1/2

1/x=1
x=1

1/x=4/3
x=3/4

1/x=0,1
x=10

1/x=0,0001
x=10000
2009-11-13T16:14:58+01:00
Zad.1
a)
45:15 = 3(kg)
45:9 = 5(kg)
45:10 = 4,5(kg)

b)
x*y=45 /:x
y=45/x


zad. 2
a) f(x)=1/x

b)
f(1)=1
f(2)=½
f(-2)=-½
f(-1)=-1
f(½)=2
f(¼)=4
f(4)=¼

c)
1/x=⅓
x=3

1/x=¾
3x=4
x=4/3=1⅓

1/x=2
x=½

1/x=1
x=1

1/x=4/3
x=¾

1/x=0,1
x=10

1/x=0,0001
x=10000
2 3 2