DAJE 25 PUNKTÓW !
1. Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu i wody należy użyć, aby otrzymać 200 g roztworu 5 - procentowego.
2. 200 g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu rozcieńczono dolewając 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

2009-11-13T15:14:46+01:00
1.
Mr = 200g
Cp= 5%
Cp= Ms*100%/Mr
Ms= Cp*Mr/100%
Ms= 5% *200g / 100%
Ms= 10g <- NaOH
Mroz = Mr-Ms
Mroz= 200g-10g
Mroz= 190g <- woda
2.
Cp= Ms*100%/Mr
Ms= Cp*Mr/100%
Ms= 10% *200g / 100%
Ms= 20g
Mroz = Mr-Ms
Mroz= 200g-20g
Mroz= 180g <- woda
Cp= Ms*100%/Mr
Mr= 200g + 100g
Mr=300g <- teraz roztworu
Cp= Ms*100%/Mr
Cp= 20g * 100% / 300g
Cp= 6,67% ;)
1 1 1