Zad 1 .
Przekątne rombu mają długości:2,5dm i 6 cm.pole tego rombu otrzymamy wykonując działanie

zad 2.
Podstawa trójkąta jest równa 24 cm . Wysokość opuszczona na podstawę stanowi 25% długości tej podstawy Pole trójkąta jest równe?

3

Odpowiedzi

2009-11-13T15:30:09+01:00
Zad.1
najpierw zamieniamy na tą samą jednostkę
2,5 dm = 25cm
6cm
Pole rombu liczymy e*f/2
25cm*6cm / 2 = 150cm2/2 = 75cm2


zad.2
25% z liczby 24 to 6

a=24cm
h=6cm
P=a*h/2

P=144 cm2/2 =72cm2
Pole trójkąta wynosi 72cm2
1 5 1
2009-11-13T15:30:30+01:00
1.
e=2,5dm=25cm
f=6cm
p=½ef
p=½*25cm*6cm
p=75cm²
2.
a=24cm
h=25%*24cm
h=¼*24cm=6cm
p=½ah
p=½*24cm*6cm
p=72cm²
1 5 1
2009-11-13T18:49:05+01:00
Zad1

2,5 dm =25 cm
P= 1/2 a*h
P= 1/2 25cm * 6cm
P= 75cm (kwadratowego)

Odp :Pole rombu wynosi 75 cm (kwadratowych)

Zad2

25% z 24 = 6 cm
P= 1/2 a*h
P= 1/2 24cm*6cm
P= 72 cm (kwadratowe)

Odp : Pole trójkąta jest równe 72 cm (kwadratowym)
1 5 1