Odpowiedzi

2009-05-05T22:13:40+02:00
Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
  • mate
  • Rozwiązujący
2009-05-05T22:14:54+02:00
Rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz i w imieniu konsumentów a także wstępować – za ich zgodą – do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów uprawniony jest także do składania wniosków o wszczęcie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

To ostatnie uprawnienie jest niezwykle istotne. Z ustawy wynika bowiem, że ochronie podlegają zbiorowe interesy konsumentów, a nie interesy indywidualne. Z uwagi na miejscowy zakres działania rzecznika konsumentów, staje się on pierwszym ogniwem w zgłaszaniu przez konsumentów praktyk, które ich zdaniem naruszają bądź też mogą naruszać prawa konsumenckie. Zebrawszy szereg podobnych opinii, rzecznik konsumentów ma kompetencje wystąpić o wszczęcie postępowania, w imieniu tych wielu indywidualnych konsumentów, którzy mogą do niego zgłaszać swoje skargi.
2009-05-05T22:15:28+02:00
1.Rzecznik konsumentów jest zatrudniony w starostwie powiatowym
2.Rzecznika konsumentów powołuje i odwołuje rada powiatu lub rada miasta na prawach powiatu..