Odpowiedzi

2009-11-13T15:30:23+01:00
Fotosynteza jest to proces wytwarzania glukozy przez energie słoneczną , dwutlenek węgla , wody i soli mineralnych.Ubocznym procesem jest tlen.Fotosynteza zachodzi zgodnie z równaniem reakcji chemicznej.

Co2 + H2o - > światło C6H1206+02
2009-11-13T15:30:25+01:00
Fotosynteza - anaboliczny proces biochemiczny syntezy związków organicznych z prostych nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi– organizmy samożywne wykorzystują jej produkty bezpośrednio jako źródło energii, a organizmy cudzożywne – pośrednio, ponadto proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze.
2009-11-13T15:30:53+01:00
Fotosynteza to biochemiczny proces prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych. Cała energia zawarta w paliwach kopalnych (np. węgiel, ropa) właśnie pochodzi z procesu fotosyntezy, która zachodziła w roślinach przez miliony lat. Skład atmosfery Ziemi, a szczególnie obecność w niej nietrwałego tlenu, jest również skutkiem fotosyntezy.