Odpowiedzi

2009-05-05T22:15:56+02:00
2009-05-05T22:19:01+02:00
Odp B

a to dowód:
Postanowieniami Traktatu z Maasricht wprowadzono też nowy ład instytucjonalny UE, oparty na Radzie Europejskiej, Radzie UE, Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, a także Trybunale Sprawiedliwości i Trybunale Rewidentów Księgowych.