Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T15:56:09+01:00
Znajdź odległość środków okręgów :
(x-1)²+(y+2)²=9
S₁(1,-2)

(x+2)²+(y-4)²=4
S₂(-2,4)

IS₁S₂I=√[(-2-1)²+(4+2)²]=√(9+36)=√45=3√5
są one rozłączne jak się narysuje to są oddalone od siebie
2009-11-13T15:58:20+01:00
( x - 1)² + (y +2)² =9 oraz (x +2)² +(y - 4)² = 4
S1 =(1, -2) oraz S2 =( -2,4)
IS1S2I² = (-2 -1)² + (4+2)² = 9 + 36 = 45 = 9*5
Odp.
IS1S2I = 3*√5
2009-11-13T17:19:43+01:00
( x - 1)² + (y +2)² =9 oraz (x +2)² +(y - 4)² = 4
S1 =(1, -2) oraz S2 =( -2,4)
IS1S2I² = (-2 -1)² + (4+2)² = 9 + 36 = 45 = 9*5