Odpowiedzi

2009-11-13T15:59:27+01:00
Do menzurki nalej wody i odczytaj na podzialce jej objetosc

w menzurce zanuz kulke plastelinowa i odzytaj objetosc kulki i wody

wyjmij kulke plastelinowa z wody i zmien jej kształt a nastepnie zanoz ja powtornie w wodzie i odczytaj objetosc wody i
plasteliny
wynik: objetosc wody i kulki jest taka samajak poprzednio
wniosek: po zmianie ksztaltu plasteliny ma taka sama objetosc
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:53:29+01:00
Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.

Istnienie cieczy ogranicza od strony niskich temperatur temperatura krzepnięcia, a od wysokich temperatura wrzenia. Czysta ciecz może istnieć w temperaturze niższej od temperatury krzepnięcia – nazywana jest wówczas cieczą przechłodzoną. Może ona także istnieć w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia – jest wtedy nazywana cieczą przegrzaną. Ciecz przechłodzona lub przegrzana jest w nietrwałym stanie termodynamicznym i pod wpływem zanieczyszczenia lub zaburzenia odpowiednio krzepnie lub wrze. Niektóre substancje ciekłe o dużej lepkości nie krystalizują się, pozostając w stanie amorficznym, który formalnie biorąc jest cieczą przechłodzoną.

Własności cieczy wynikają z zachowania się jej cząsteczek:

* podobnie jak w gazie, mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz
* występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe, które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem.
* oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą na skutek czego występuje zjawisko zwane napięciem powierzchniowym.2. Do strzykawki nalej wody; przy włączonym telewizorze puszczaj kroplę po kropli na płaską powierzchnię. Jaki kształt mają krople?