Wodor reaguje z roznymi substancjami. Napisz slownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystujac wymienione nizej substraty i produkty.
Substraty: siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi ( II ), sod, wapn.
Produkty: miedz, woda wodorek wapnia, amoniak, siarkowodor, wodorek sodu, woda, chlorowodor, fosforowodor.
POMOZCIE, PROSZE !!!

1

Odpowiedzi

2009-11-13T16:02:30+01:00
Siarka+wodór------->siarkowodór
chlor+wodór-------->chlorowodór
azot+wodór------->amoniak
fosfor+wodór------>fosforowodór
tlen+wodór------->tlenek wodoru(woda)
tlenek miedzi(II)+ wodór------->miedź+ tlenek wodoru
sód+wodór----->wodorek sodu
wapń+wodór---->wodorek wapnia
9 4 9