Proszę o przetłumaczenie poleceń:)
1.Write three healthy things you do,and three unhealthy things you do.
2.Write a description of what Jean And Beth are wearing>
3.Write five comparisons between Jean and Beth.
4.Use superlative forms to write sentence about your family,your friends, your class,famous people...
5.put a tick V if you think the two sentence have a similar meaning. Put a cross X if you think the meaning is diffrend
6>these sentence contain mistakes with too and not enough. Correct them.
Dziękuję za pomoc:*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:06:26+01:00
1.Napisz po trzy rzczy zdrowe i nie zdrowe ktore robisz ;D
2.Opisz to co noszą Jean and Beth( w co sa ubrani)
3.Napisz pięć porownan Jean i Batha
4.Używając najwyższej formy napisać zdanie na temat Twojej rodziny, przyjaciół, swojej klasy, znanych ludzi.
5. zaznaczyć V, jeśli myślisz, że dwa zdania mają podobne znaczenie. Umieść krzyż X, jeśli uważasz, że sens ich sens jest inny
6.To zdanie zawiera błedy . Napisz je poprawnie ;D
2009-11-13T16:35:24+01:00
1.Napisz 3 zdrowe rzeczy i 3 niezdrowe rzeczy ktore robisz.
2.Napisz opis w co Jean i Beth sa ubrani.
3.Napisz 5 porównań miedzy Jean i Beth.
4.Uzyj stopnia najwyzszego do napisania zdan o twojej rodzinie, koleżankach, klasie, slawnych ludziach...
5.Postaw ptaszek V jesli myslisz ze dwa zdania mają podobne znaczenie. Postaw krzyzyk X jesli myslisz ze znaczenie jest inne.
6.Te zdania zawieraja bledy.Popraw je.