Odpowiedzi

2009-11-13T16:47:15+01:00
Przyjęcie przez króla Franków z dynastii Merowingów Chlodwiga chrztu w obrządku katolickim i jego sukcesy militarne ułatwiły zjednoczenie Galii (państwo Franków), które po okresie rozkwitu za następnej dynastii Karolingów, zwłaszcza za panowania Karola Wielkiego, mocą traktatu w Verdun 843, podzielono na trzy części. Karol Łysy otrzymał część zachodnią, dla której przyjęła się nazwa Francja; traktat w Verdun zapoczątkował przekształcanie państwa zachodniofrankijskiego w królestwo francuskie.
3 2 3