Odpowiedzi

2009-11-13T16:13:08+01:00
Otóż nie są one tylko ozdobą krajobrazu i miejscem wypoczynku. Ich rola jest wieloraka:
- są przede wszystkim największą na świecie „fabryka” tlenu – składnika powietrza, bez którego życie na ziemi nie jest możliwe;
- są rekreacyjno-wypoczynkowo-zdrowotne;
- zatrzymuje znaczne ilości wód opadowych i opóźniają ich spływanie do rzek. Z całą pewnością można stwierdzić, że katastrofalna powódź w Sudetach i na Nizinie Śląskiej w lipcu w 1997 roku byłaby znacznie mniejsza, gdyby lasy sudeckie nie zostały zniszczone przez zanieczyszczenia przemysłowe;
- chronią glebę przed jej niszczeniem – wypłukiwaniem, zmywaniem i wywiewaniem;
- poza tlenem wydzielają szereg substancji bakteriobójczych, mających zbawienny wpływ na stan zdrowia człowieka;
- są filtrem zanieczyszczeń powietrza;
- utrzymują optymalną dla rozwoju świata organicznego wilgotność powietrza;
- chronią glebę przed erozją ( wodną i wietrzną);
- dostarczają glebie składników pokarmowych;
- pełnią ważną role w gospodarce:
_dostarczają drewna wykorzystywanego do produkcji tarcicy, płyt pilśniowych i wiórowych, stolarki budowlanej, mebli i papieru;
_dostarczają runa leśnego, m.in. grzybów i jagód;
_są miejscem polowań, które dostarczają państwu niebagatelnych dochodów;
_są bardzo atrakcyjnymi obszarami turystycznymi.
Jeden hektar lasu sosnowego pochłania rocznie 150-200 ton dwutlenku węgla i zatrzymuje około 30 ton pyłów. Jeden hektar lasu bukowego zatrzymuje około 65 ton pyłów. Jeden hektar lasu wytwarza 3-10 razy więcej tlenu niż rośliny na takiej samej powierzchni użytków rolnych.
Co zatem należy robić, by zapobiec niszczeniu lasów? Należy:
- zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wydzielanych przez przemysł;
- sadzić więcej drzew liściastych bardziej odpornych na szkodniki i zanieczyszczenia;
- rozsądnie prowadzić wyrąb drzew;
- w większym stopniu wykorzystywać wtórnie papier i odpady powstałe podczas przeróbki drewna;
- zapobiegać pożarom i zaśmiecaniu lasów przez rozsądne i odpowiedzialne zachowanie się;
- zrozumieć, że bez lasów nie będzie życia na Ziemi.
W Polsce występują różne prawne formy ochrony przyrody. Forma maksymalnie chroniącą zespoły krajobrazów są parki narodowe. W 22 parkach narodowych (1998) o łącznej powierzchni 307 tys. Ha chroniono około 191 tys. Ha lasów. Rezerwatów leśnych było 639 o powierzchni 48 tys. Ha.
Charakterystyczną cechą środowisk takich jak łąki i pastwiska jest to, że po pewnym czasie, jeżeli nie są koszone lub wypasane, na ich miejscu pojawia się las.

Ciesze się jeżeli pomogłam ;))