Do szkolnego klubu sportowego Tecza nalezy 36 chlopcow i 24 dziewczynki.
a. Jaki procent uczniow nalezacych do klubu stanowia dziewczeta ?
b. W miedzyszkolnych zawodach w tenisie stolowym uczestniczylo 37,5 % wszystkich dziewczat z Teczy. Ile dziewczat nalezacych do klubu nie bralo udzialu w zawodach ?
c. W zawodach lekkoatletycznych wzielo udzial 85% czlonkow klubu Tecza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestnikow zawodow. Ilu uczniow startowalo w tych zawodach ?
d. Do klubu Tecza nalezy 10% wszystkich dziewczat i 20% wszystkich chlopcow w szkole. Ilu uczniow jest w tej szkole ? O ile procent mniej jest w tej szkole chlopcow niz dziewczat ?
e. Po sukcesie na zawodach liczba czlonkow klubu wzrosla do 84 osob. O ile procent wzrosla liczba czlonkow Teczy ?

NAPISZCIE WSZYSTKIE OBLICZENIA, POMOZCIE !!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:38:35+01:00
36 - chłopcy
24 - dziewczynki

a) 36+24=60 - uczniowie należący do klubu
60 - 100%
24 - x%

x=24*100%/60
x=2400%/60
x=40%
odp. Dziewczynki stanowią 40% uczniów

b)
24 - 100%
x - 37,5%
x=37,5*24/100
x=9
24-9=15

odp. 15 dziewczynek nie brało udziału w zawodach

c)
85%*60=51 - ucziowie z klubu biorący udział w zawodach
17% - 51
100% - x
x=100*51/17
x=300
odp. w zawodach wzięło udział 300 osób

d)
24 - 10%
x - 100%
x=240 - dziewczęta ze szkoły

36 - 20%
x - 100%
x=180- chłopcy ze szkoły

180+240=420 - uczniowie ze szkoły

420 100%
180 x
x=180*100%/420
x≈43%

100%-43%=57%
57%-43%=14%

odp Dziewcząt jest o 14 % więcej. Uczniów jest 420.

e)
84-60=24
x=24*100/60
x=40

odp. o 40%

1 5 1
2009-11-13T16:46:28+01:00
Chłopcy - 36
Dziewczynki - 24

a. 36 + 24 = 60
(24/60) * 100% = 40%

Odp.: Dziewczęta stanowią 40% uczniów.

b.
24 - 100%
x - 37,5%

x = (24 * 37,5)/100 = 900/100 = 9
24 - 9 = 15

Odp.: Udziału w zawodach nie brało udziału 15 dziewczynek

c.
60 - 100%
x - 85%

x = (60 * 85)/100 = 5100/100 = 51

Z "Tęczy" brało udział 51 osób.

51 - 17%
x - 100%

x = (51 * 100)/17 = 5100/17 = 300

Odp.: W zawodach startowało 300 osób, a z klubu "Tęcza" wzięło udział 51 osób.

d.
Dziewczynki
24 - 10%
x - 100%

x = (24 * 100)/10 = 240

Chłopcy
36 - 20%
x - 100%

x = (36 * 100)/20 = 180

240 + 180 = 420

W szkole jest 420 osób.

240 - 180 = 60

(60/420) * 100% ≈ 14%

Odp.: W szkole jest 420 osób, a dziewczyn jest więcej o ok. 14%

e.

84 - 60 = 24
(24/60) * 100% = 40%

Odp.: Liczba członków tęczy wzrosła o 40%.
1 5 1
2009-11-13T17:18:32+01:00
A
60-100%
24-x
2400=60x/:60
40%
b
24-100%
x-37,5%
900=100x/:100x
x=9
c
60-100% x-100%
x-85% 51-17%
5100=100x/100x 17x=5100 /17
x=51uczestniczu klubu tęcza x=300 liczba zawodników
d
x-100%
24-10%
10x=2400/10
x=240 liczba dziewczyn
x-100%
36-20%
20x=3600/20
x=180 liczba chłopców
420-100%
180-x
420x18000/420
x=42
e
60-100%
84-x
60x=8400/60x
x=140
140-100=40