Odpowiedzi

2009-11-13T16:23:21+01:00
Nalej wody do strzykawki i przed włączonym telewizorem puszczaj kroplę po kropli. Jaki kształt zawsze mają krople?
  • Użytkownik Zadane
2009-11-13T16:23:56+01:00
Doświadczenie:rozdzielanie mieszaniny słonej wody z piaskiem i drobnymi fragmentami korka

Do kubka została wlana słona woda. Po czym dosypano do niego piasek, oraz drobne fragmenty korka. Aby rozdzielić tą mieszaninę należy przez sitko z malutkimi siateczkami do drugiego naczynia przelać słoną wodę. Natomiast na sitku pozostanie piasek z drobnymi fragmentami korka. Korek możemy wyjąć za pomocą pincety. Wodę z solą podgrzewamy odpowiednio, po czym woda wyparuje a sól się skrystalizuje. Można zaobserwować,że piasek i drobne fragmenty korku ze słoną wodą tworzą mieszaninę niejednorodną, i można zobaczyć gołym okiem piasek z korkiem w tej wodzie.

WNIOSEK:
Powyżej opisane doświadczenie opisuje mieszaninę niejednorodną, którą zaobserwujemy gołym okiem. A oddzielenie piasku i korku od wody możemy wykonać poprzez małe sitko, bądź przez filtr. Tzw filtracja, a wodę z solą przez krystalizację.
2009-11-13T16:23:56+01:00


Wrzenie zimnej wody

Sprzęt: kolba, palnik denaturowy, wata

Odczynniki: woda

Opis doświadczenia: Zacznij podgrzewać wodę w kolbie. Przez otwartą szyjkę kolby wydostaje się ogrzane powietrze i częściowo para wodna. Po kilku minutach usuń kolbę znad płomienia i zamknij szybko jej wylot, przygotowanym wcześniej korkiem gumowym. Woda przestaje się gotować. Teraz obróć kolbę do góry dnem i umoczony w zimnej wodzie kawałek waty połóż na dnie kolby. Kolba oziębia się raptownie, para wodna znajdująca się w jej wnętrzu skrapla się, a ponieważ powietrza w kolbce pozostało niewiele, na skutek tego ciśnienie nad wodą jest mniejsze i woda ponownie zaczyna wrzeć. Podczas wrzenia tworzy się znów wiele pary wodnej, która zbiera się w zamkniętej kolbce nad wodą i stopniowo powiększa się ciśnienie: woda przestaje się gotować. Gdy jednak położysz ponownie na dno kolbki mokrą, zimną watę, woda wewnątrz kolby znów poczyna wrzeć. To samo zjawisko może być powtarzane wiele razy. W końcu dochodzimy do tego, że woda jest już tylko letnia, a jednak ciągle się jeszcze gotuje.