1. Wymień wszystkie podzbiory zbioru A , jeżeli :
a) A = pi ;
b) A = {b} ;
c) A = {1,2} ;
d) A = { {o,o) , (o,r} , {r,o},{r,r} } ;

2. Wyznacz zbiór E i jego podzbiory A i B, jeśli wiadomo, że :

E\ A = {7,8,9,10,11,12} , E\ B = {5,6,11,12} ,
A przekrój zbiorów B = {1,2,3,4}

3. Dane są dwa zbiory A = { X : X = 4k + 3 i należy do , zawiera w sobie element N } i B { x : x = 4k - 1 i k należy do , zawiera w sobie element N }
Znajdź B\ A.


Błagam o poprawne i szybkie rozwiązanie tych zadań . !!

1

Odpowiedzi

2009-11-13T17:44:06+01:00