Odpowiedzi

2009-11-13T17:31:10+01:00
X - cena początkowa
p - wysokość podwyżki
x +px +(x +px)*p = 1,21*x
x +px +px +p²*x =1,21 *x
1+2p +p² = 1,21
p²+2p -0,21 = 0
Δ = 4 +4*0,21 = 4 + 0,84 = 4,84
√Δ = 2,2
p1 =[-2 -2,2]/2 = -4,2/2 = -2,1 < 0 odpada
p2 = [-2 +2,2]/2 = 0,2/2 = 0,10 = 10%
Każdorazowo podwyżki ceny dokonywano o 10 procent.
3 4 3