Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-13T17:01:28+01:00

1.Jaka jest wartość siły działającej na tłok silnika parowego o średnicy 25 cm,jeżeli średnie ciśnienie pary wynosi 1,5 kN/cm kwadratowy?

p = F/S
Można zamienić wszystkie jednostki na podstawowe SI m, N lub trzymać się tych samych

p = 1,5kN/cm^2 = 1,5*10^3 N / (10^-2)^2 m^2 = 15 000 000 Pa
S = pi*d^2/4 = 3,14/4*(25*10^-2)^2 m^2= ......

ale prościej
F = p*S = 1,5kN/cm^2 * (1/4)*3,14*25^2 cm^2 = 1,5*3,14/4 *25*25 kN =

....... kN


2.Zmień 1 atmosferę techniczną na megapaskale??

1at = 1KG/cm^2 = 9,81 N/cm^2 = 981 000Pa = 0,1MPa
1 at = 10m H2O jest to ciśnienie wytworzone przez 10m slup wody