1. W składnicy złomu uzywana jest prasa hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej 400 kN. Jaką siłą należy działać na mniejszy tłok o powierzchni 200 razy mniejszej niż stół, na który kładziemy złom ?

2. Duży tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się o 1 cm, a mały tłok o 20 cm. Pole powierzchni małego tłoka wynosi 25 cm², a siła działająca na niego-250N. Oblicz:
a) pole powierzchni dużego tłoka,
b) siłę wywieraną przez duży tłok.

Prosze o pomoc !!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T17:09:09+01:00
F₂=400kN
F₁=?
S₂=200S₁
F₁/S₁=F₂/S₂
F₁/S₁=F₂/200S₁ S₁ możemy skrócić
F₁=F₂/200
F₁=2kN
2)
h₂=1cm
h₁=20cm
S₁=25cm²
F₁=250N
S₂=? F₂=?
F₁h₁= F₂h₂
F₂=F₁h₁/h₂
F₂=5000N=5kN
F₁/S₁=F₂/S₂
S₂=F₂S₁/F₁
S₂=500cm²