Elektron poruszający się z prędkością 10do potęgi4 m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne prostopadle do linii pola magnetycznego o indukcji 10do-5 T .Oblicz wartość siły Lorenza działającej na ten ładunek . Ładunek elektronu -1,602*10do-19C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T17:35:39+01:00
F=Bqv
F=10⁻⁵ T ×1,602*10⁻¹⁹C ×10⁴ m/s
F=1,602×10⁻²⁰N