1. Zawodnik przebiegł drogę 100 m w czasie 10 s. Jaka była jego średnia prędkość w km/h ?

2. Jeden podróżnik przebył drogę w 12km w czasie 2 godzin i 10 minut, drugi podróżnik przebył drogę 18km w czasie 3 godzin i 35 minut. Który z nich szedł z większą średnią prędkością ??


pomocy !

2

Odpowiedzi

2009-11-13T17:16:43+01:00
Zad 1
s= 100m
t= 10s

V=s/t
V= 100/10
V= 10m/s

Zad.2
s1=12km = 12000m
t1= 2h 10 min = 130 min

s2= 18 km = 18000m
t2= 3h 35 min = 215 min

Rozw:
V1 = s/t
V1 = 12000/130
V1 = 92 m/s

V2 = 18000/215
V2 = 83m/s

Odp: Pierwszy podróżnik poruszał się z większą prędkością.
2 1 2
2009-11-13T17:22:37+01:00
ZAD.1
Dane:
s=100m
t=10s

Szukane:
vśr(śr-małe)

Rozwiązanie:
vśr=s/t
vśr=100m/10s=10m/s

Odp. jego średnia prędkość wynosiła 10m/s.


ZAD.2
Dane:
s₁=12km t₁=2h 10min
s₂=18km t₂=3h 35min

Szukane?
vśr₁ ? vśr₂

Rozwiązanie:
t₁=2h 10 min=2⅙h
t₂=3h 35min= 3 35/60h=3 7/12h
v=s/t
v₁=12km/2⅙h=5 7/13 km/h
v₂=18km/(3 35/60h)=5 1/43 km/h

5 7/13 > 5 1/43

Odp.: Większą prędkość średnią miał pierwszy podróżnik.
3 3 3