Proszę o przetłumaczenie tekstu. Teksty złe i przetłumaczone z translatora zgłaszam jako błędne.

Teen Focus
Is love just a game of chance
If you found someone attractive, you might want to ask him or her out. And latter, if you were in love with each other you might get engaged and married. Married people are usually very happy together, but sometimes relationships don't work out. Some married couples get divorced and others separate for a while, but then get back together. So how can we predict what will happen do us ? Is choosing partners a game of chance ? We talk to three experts in

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T13:46:12+01:00
SKupienie nastolatka
Czy miłość jest grą przypadków?
Jeśli znajdziesz kogoś atrakcyjnego, możesz chcieć poprościć go/ją o " chodzenie". Później, jeśli bylibyście w sobie zakochani możecie się zaręczyć i pobrać. Ludzie " ożenieni" są zwykle szczęśliwi razem, ale czasem stosunki nie układają się zbyt dobrze. Niektóre małżeństwa rozwodzą się, inne "separują się" na jakiś czas, ale potem wracają do siebie, by znów być razem. WIęc jak możemy przewidzieć co się z nami stanie. Czy wybór partnera/ki jest grą przypadków?
Rozmawiamy na ten temat z trzema ekspertami...