1. Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.
Substraty: siaka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(II), sód, wapń

Produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, sirkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

1

Odpowiedzi

2009-11-13T17:15:25+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Siarka+wodór------->siarkowodór
chlor+wodór-------->chlorowodór
azot+wodór------->amoniak
fosfor+wodór------>fosforowodór
tlen+wodór------->tlenek wodoru(woda)
tlenek miedzi(II)+ wodór------->miedź+ tlenek wodoru
sód+wodór----->wodorek sodu
wapń+wodór---->wodorek wapnia
261 4 261