Odpowiedzi

2009-03-24T18:34:11+01:00


Do władz gminy

Zwracam(y) się do władz gminy w sprawie dyskryminacji Cyganów jaka ma miejsce na terenach naszej gminy. Ludność cygańska zamieszkująca obszary naszej gminy jest terroryzowana i dyskryminowana przez zwykłych mieszkańców. Uważam(y), że zachowanie te są niemoralne i nieludzkie i zwracam(y) się z prośbą o ukrócenie tych zachowań i demoralizacji.

Z poważaniem, niżej podpisani....