Odpowiedzi

Wyróżniamy dwie zasady racjonalnego gospodarowania:
Maksymalizacji efektu – polega na dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów przy użyciu dostępnych środków.
Minimalizacji nakładów – polega na osiągnięciu zamierzonych efektów przy jak najmniejszych nakładach
20 3 20
Zasady racjonalnego gospodarowania:

1)minimalizacja kosztów - polega na kupnie danego dobra po jak najniższej cenie

2)maksymalizacja efektów - polega na osiągnięciu jak najlepszego efektu, bez względu na cenę.
17 3 17