Odpowiedzi

2009-11-13T17:26:21+01:00

Streszczenie
Analizowano rozmieszczenie gatunkowe larw chruścików (Trichoptera) z uwzględnieniem przynależności troficznej na terenie zbiorników wodnych miasta Olsztyna. Teren ten to doskonały przykład jednego z "krajobrazów ekologicznych", w którego skład wchodzą liczne ekosystemy wodne. W każdym ze zbiorników wodnych spotyka się larwy chruścików, które w krajobrazie zurbanizowanym są gatunkami synurbijnymi.

Analizy dokonano na podstawie własnych połowów larw, a także dostępnych danych na ten temat. Materiał pobrano na stanowiskach na rzece Łynie, Jeziorze Kortowskim, a także z trwałego oczka wodnego. Oznaczono je pod mikroskopem po uprzednim zakonserwowaniu.

W wodach Olsztyna stwierdzono występowanie 63 gatunków larw chruścików. Charakterystyczna była ich różnorodność pod względem pobieranego pokarmu. Dominacja gatunków eurytopowych jest typowa dla biocenoz synurbijnych.
3 2 3
2009-11-13T17:35:51+01:00
Chruścik:
- jest to owad wodny, średniej wielkości,
- żyje od kilku tygodni do kilku miesięcy,
- niektóre samice mają skrzydła zredukowane
- niektóre gatunki chronią się do jaskiń w okresie lata
- jaja składają pojedynczo lub w pakietach w galaretowatej osłonce na roślinności nadwodnej, gałęziach lub bezpośrednio do wody.
- rozwój jaja od 2 do 4 tygodni
- ma delikatne, smukłe ciało,małą głowę,
- ma błoniaste skrzydła, najczęściej z chitynowymi włoskami.
- jest koloru szarego, brązowego, czarnego, czasem ma na skrzydłach żółty lub brązowy rysunek
3 5 3