KOH + SO2 -->............. + ..............
................ + CO2 --> Na2CO3 + .................
P4010 +................ --> K3PO4 + .....................
Mg(OH)2 + .............. --> MgSO4 +...................
.............. + .............. --> Ca(NO3)2 + ..................

2

Odpowiedzi

2011-07-22T00:25:47+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2KOH + SO2 ---->K2SO3 + H2O
2NaOH + CO2 ---->Na2CO3 + H2O
12KOH + P4O1O ---->4K3PO4 + 6H2O
Mg(OH)2 + SO3 ---->MgSO4 + H2O
Ca(OH)2 + N2O5 ---->Ca(NO3)2 + H2O

4 3 4
2011-07-22T01:14:34+02:00

2KOH + SO₂ --> K₂SO₃ + H₂O
2NaOH + CO₂ --> Na₂CO₃ + H₂O
P₄O₁₀ + 12KOH --> 4K₃PO₄ + 6H₂O


Mg(OH)₂ + H₂SO₄ --> MgSO₄ + 2H₂O

lub

Mg(OH)₂ + SO₃ --> MgSO₄ + H₂O


Ca(OH)₂ + 2HNO₃ --> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

lub

Ca(OH)₂ + N₂O₅ ->> Ca(NO₃)₂ + H₂O

2 5 2