Odpowiedzi

2011-07-22T00:34:39+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Ca(2+) + CO3(2-)---->CaCO3
Ag(+) + Cl(-)---->AgCl
Cu(2+) + 2OH(-)---->Cu(OH)2
Bi(3+) + 3OH(-)---->Bi(OH)3
Cr(3+) + PO4(3-)---->CrPO4
2Fe(3+) + 3S(2-)---->Fe2S3
Ca(2+) + 2F(-)---->CaF2
Mn(2+) + CO3(2-)---->MnCO3
Mg(2+) + SiO3(2-)---->MgSiO3
Al(3+) + PO4(3-)---->AlPO4

2011-07-22T01:07:59+02:00

Ag⁺+ Cl⁻-> AgCl ∨

Ag⁺+ Br⁻-> AgBr ∨

Pb²⁺+ 2I⁻-> PbI₂ ∨

Cu²⁺+ S²⁻-> CuS ∨

Zn²⁺+ S²⁻-> ZnS ∨

Cu²⁺+ SO₃²⁻-> CuSO₃ ∨

Fe²⁺+ SO₃²⁻-> FeSO₃ ∨

Ba²⁺+ SO₄²⁻-> BaSO₄ ∨

Cu²⁺+ SiO₃²⁻-> CuSiO₃ ∨

Zn²⁺+ 2OH⁻ -> Zn(OH)₂ ∨

 

∨->> osad