1.Wpisz obok funkcji właściwy element budowy komórki bakterii.
FUNKCJA: | Element budowy komór-
| ki bakterii
-Ochrania wnętrze komórki. |
-Odpowiada za transport substancji. |
-Odpowiada za prawidłowe funk- |
cjonowanie komórki.(pełni funkcję |
jądra komórkowego). |
Umożliwiają poruszanie się. |

2.Wpisz cechy bakterii, które pozwalają im na zasiedlenie podanych środowisk życia.
skóra, drobiny kurzu, różne przedmioty.........................
wnętrze organizmu.................................................
gorące źródła.......................................................

3.Uzupełnij zdania.
Proces oddychania dostarcza bakteriom..........niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo. Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału...........Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji.......... , .......... i .........Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne. Bakterie.........czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z idziałem energii słonecznej, przeprowadzają........

4.Uzupełnij tabelkę:
Miejsce występowania | Korzyści, jakie otrzymują orga-
baterii symbiotycznych. | nizmy żyjące w symbiozie z
| bakteriami.
---------------------------------|-------------------------------------------
Przewód pokarmowy | -...................................
zwierząt roślinożernych | -....................................
---------------------------------|------------------------------------------
Jelita człowieka | -....................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T18:10:47+01:00
-sciana komrkowa
-błona komórkowa
-substancja jadrowa
-rzeski

zad.2

-przetrwalniki
-oddychanie beztlenowe,rzęska
-sciana komórkowa

zad.3
energii
beztlenowo
tlenu
kefirów,serów i jorurtów
cudzozywne
beztlenowe
fotosynteze

zad.4

-uczestnicza w rozkadzie celulozy
- wytwarza witaminy
-------------------------------
-hamuje rozwój drobnoustrojów chorobotworczych w jelicie grubym
-wytwarzaja potrzebne witaminy


32 4 32
2009-11-13T22:35:05+01:00
1.Ściana komórkowa,błona komórkowa,substancja jądrowa(genofor),rzęski
7 3 7