Zad1.a)jaki promień ma okrąg, w którym kąt o wierzchołku w środku okręgu i o miarze 45 stopni jest oparty na łuku o długości 2 pi?
b)Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1 pi odpowiada
----
9
kąt o miarze 30 stopni?
Zad.2
Dłuższa wskazówka pewnego zegara ma 8cm. Oblicz, jaką drogę pokonuje pod koniec tej wskazówki w ciągu :
-godziny
-doby
-kwadransa
-45 minut
Zad.3
Przyjmując, że południki są półokręgami o dł 20 tyś km, oblicz, jak daleko jest do środka ziemi.Wykonaj obliczenia na kalkulatorze, przyjmując różne zaokrąglenia liczby pi:
pi=3,14 pi=3,141 pi=3,1416
Zad.4
Jaką długość ma bok kwadratu,którego pole jest równe polu koła o średnicy 10?
Zad.5
Czy większy promień ma koło o polu 15pi cm kwadratowych,czy koło o obwodzie 8pi cm?

1

Odpowiedzi

2009-11-13T22:35:27+01:00
Zad. 1a)
Dane: Szukane:
α (alfa)= 45° r= ?
Ł= 2π

Ł= α/360° × 2πr
2π= 45°/360° × 2πr
2π= 19/72 × 2πr
2π= 19/36 × πr /:π
19/36r= 2 /: 19/36
r= 72/19

Mam nadzieję, że rozwiązałam prawidłowo :)
4 5 4