Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T17:52:24+01:00
Elektryzowanie ciał to proces przekazywania im ładunku. Polega on na dodaniu, lub odebraniu elektronów z tego ciała. Wyróżniamy trzy sposoby elektryzowania: przez tarcie, dotyk i indukcję.

Izolatorami nazywamy ciała, pozbawione elektronów swobodnych lub innych nośników ładunku, które mogą się swobodnie poruszać w ich wnętrzu. Izolatory nie przewodzą ładunków elektrycznych.

Siła elektrostatycznego oddziaływania dwóch ładunków punktowych w próżni jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków elektrycznych oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości. Wektor siły skierowany jest wzdłuż prostej łączącej oba ładunki.

-poniewaz trzymajac go w rece, automatycznie go uziemiam
19 3 19