Odpowiedzi

2009-11-13T17:47:40+01:00
2009-11-13T18:01:03+01:00
Popieram jest to 4 a tu masz rysunek pomocniczy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T18:01:20+01:00
A =(3,1)
C =(-1,3)
Obliczamy długość tej przekątnej :
AC² =(-1-3)² +(3-1)² = 16 + 4 = 20 = 4*5
AC =√4*5 = 2*√5
AC = AB*√2
AB = AC /√2 = 2*√5/√2 = √2*√5 = √10
Spr . AB² + BC² = AC²
(√10)² +(√10)² =10 +10 = 20 = (2*√5)² =4*5
Odp.Boki tego kwadratu mają długość równą √10.
1 5 1