Na podstawie wzoru napisz kawsy:
-chlorowodorowy (solny) HCL
-siarkowodorowy (siarkowodór) S²S
-siarkowy (IV) H²SO³
-siarkowy (VI) H²SO4 (ta czwórka mała)
-azotowy (III) HNO²
-azotowy (V) HNO³
-fosforowy (V) H³PO4 (ta czwórka mała)

Wzór:
Kwas węglowy
H²CO³ H-------- O-----C-------O
H-------O-------
Otrzymywanie:
C+O²----->CO²
CO²+H²O-------->H²CO³
Dysocjacja:
H²CO³--------->2H+CO³
te indeksy powinny być na dole a nad strzałką będzie H²O
i prz y 2H będzie +
i przy CO³ będzie 2-

1

Odpowiedzi

2009-11-13T18:23:49+01:00
A)HCl + H₂O -> HCl (aq)
Dysocjacja
HCl -> H⁺ + Cl ⁻

b) H₂S + H₂O -> H₂S (aq)
Dysocjacja
H₂S -> 2H⁺ + S²⁻

c) SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
Dysocjacja
H₂SO₃ ->2H⁺ + SO₃⁻²

d) SO₃ + H₂O -> H₂SO₄
Dysocjacja
H₂SO₄ -> 2H⁺ + SO₄⁻²

e) N₂O₃ + H₂O -> 2HNO₂
Dysocjacja
HNO₂ -> H⁺ + NO₂⁻

f) N₂O₅ + H₂O -> 2HNO₃
Dysocjacja
HNO₃ -> H⁺ + NO₃⁻

g) P₂O₅ + 3H₂O -> 2H₃PO₄
Dysocjacja
H₃PO₄ -> 3H⁺ + PO₄⁻³

W załączniku są wzory strukturalne.
Oczywiście przy każdym równaniu dysocjacji ma być H₂O

Pozdrawiam:)