Odpowiedzi

2009-11-13T18:36:12+01:00
Twardnienie zaprawy gipsowej polega na zmianie struktury krystalicznej gipsu
palonego (CaSO4*1/2H2O) na skutek przyłączenia wody
CaSO4*1/2H2O + 3/2H2O --> CaSO4*2H2O