1.Wpisz znak: "<",">" albo "="
Jeżeli a<0 i b<0 i c<0, to a*b*c.........0
Jeżeli a>0 i b>0 i c<0, to a*b kreska ułamkowa c..........0
Jeżeli a>0 i b<0 i c=0, to (a:b)*c........0

Zad 2.Jaki znak ma wynik działania ? "+" albo "-" , nie wykonując obliczeń.
a) (-5)*(-7)*4*2= b)-8 kreska ułamkowa 2 =
3*(-1)*(-1)*(-1)= (-21) : (-3)=
4 : (-5)=

3.Wpisz brakujące liczby

a) (-4)*.....=0 b) 24 : ........=-8
......*(-3)=-3 (-7):.......=7
14*(-2)+.... (+2) : (-1)=......
.......*(-1)=1 ........:(-5)=6


Jak pomożecie to Dziękuje :******

2

Odpowiedzi

2009-11-13T17:58:49+01:00
2009-11-13T18:01:36+01:00
Zad 1
* >
* =
* =

zad 2

+
-
+

zad 3
a)0, 1, -28, -1.
b)-3, -1, -2, -30