Na podstawie danych (napisanych przeze mnie) ustal, które zdania są prawdziwe.
DANE:
Afryka-38%
Ameryka PŁN-7%
Ameryka PŁD-6%
Australia i oceany-18%
Azja-15%
Europa-1%

a)pustynie w Afryce to prawie 2/5 powierzchni tego kontynentu.
b)W Ameryce Płn. 93% powierzchni ziemi zajmują lasy.
c)na każdym z wymienionych kontynentów pustynie zajmują ponad1/20 powierzchni.
d)Powierzchnia pustyń Australii I Oceanii jest 3 razy większa niż powierzchnia pustyń w Ameryce Południowej.
e) czy z diagramu wynika że 13 % powierzchni obu Ameryk zajmują pustynie?

2

Odpowiedzi

2009-11-13T18:33:20+01:00
2009-11-13T18:36:00+01:00
Zdanie prawdziwe - a)pustynie w Afryce to prawie 2/5 powierzchni tego kontynentu.

Aha i mała uwaga do poprzedniego rozwiązania. Z danych wynika, że w Ameryce Płn. 7% powierzchni to pustynie. Nie wynika natomiast, że pozostały procent to lasy - jakąś powierzchnie zajmują przecież np. pola, bagna. Ameryka nie składa się tylko z pustyń i lasów. Więc to zdanie według mnie jast nieprawdziwe.