1. wartości prędkości ciał wynoszą : V1 = 500 m/s, V2 = 72 km/hi V3 = 600 m/min. Która z prędkości ma największą wartość ?

2. Samolot zwiększył prędkość z 250km/h do 340km/h w czasie 20 s. Ile wyniosło średnie przyśpieszenie jego ruchu?

3. Samochód ruszając z miejsca postoju w czasie 10 s uzyskuje prędkość równą 54 km/h. Jaka jest wartość średniego przyspieszenia ruchu samolotu w tym czasie? Ile wynosi droga przebyta w tym czasie przez samochód?

4. Oblicz częstotliwość z jaką obracają się koła samochodu jadącego z prędkością v = 72 km/h, jeżeli ich promienie r = 0,3m.

5. Tarcza gramofonu obraca się 30 razy w ciągu 1 minuty. Ile wynosi okres obrotu tej tarczy ?

pomocy!

1

Odpowiedzi

2009-11-13T18:25:02+01:00
1.V1 = 500 m/s
V2 = 72 km/h=72000m:3600s=20m/s
V3 = 600 m/min=600m/60s=10m/s
2.Δv=340km/h- 250km/h=90km/h
90km/h=90000m/3600s=25m/s
a=Δv/t
a=25m/s:20s
a=1,25m/s²
3.54 km/h=54000m:3600s=15m/s
a=v/t
a=15m/s:10s=1.5m/s²
s=at²/2
s=1.5m/s²×100s²:2
s=75m
4.v = 72 km/h=20m/s r = 0,3m.
v=2πrf prędkość liniowa
f=v/2πr
f=20m/s /1,884m
f≈10,6Hz
5,
T=t/n
T=60s/30
T=20s