Odpowiedzi

2009-11-13T18:24:00+01:00
W ,,Panu Tadeuszu" występują:
- epitety, np. ,,Panno święta"
- przenośnie (metafory), np. ,,We łzach i krwi tonęła(...)"
- apostrofa (apostrofa znajduję się we fragmencie od ,,Litwo! Ojczyzno moja!(...)" do ,,Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą." Są to wersy od pierwszego do 22.
- porównania, np. ,,(...) ty jesteś jak zdrowie."